Ochrona prywatności

W niniejszym dokumencie informujemy, w jaki sposób kancelaria Berg & Moll International Lawyers gromadzi dane użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową https://www.berg-moll.com, w jaki sposób przetwarza te dane oraz jakie roszczenia i prawa przysługują użytkownikom na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych, a w szczególności ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych.

1. Nazwa i adres Administratora danych

Administratorem danych (dalej: „my”) w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (art. 4 ust. 7 RODO) i innych przepisów dotyczących ochrony danych jest:

Claudia von Selle, Rechtsanwältin, Dirk Meißner, Rechtsanwalt, Dr. Lutz-Peter Gollnisch, Rechtsanwalt, Dr. jur. Daniel Fingerle, Verena Moll, Rechtsanwältin/Avocat à la Cour, Dr. Antje Luke, Rechtsanwältin/Avocat à la Cour, dr Michał Roszak, Radca prawny

(dalej: Berg & Moll)

Biuro w Berlinie: Kurfürstendamm 194
D-10707 Berlin, Niemcy
Tel: +49 30 3229250

Biuro Paryż: 4, Avenue Hoche
F-75008 Paryż, Francja
Tel: +33 1 88610468

Biuro Warszawa: ul. Piękna 28/34 lok. 7,
PL-00547 Warszawa, Polska
Tel: +48 515 470 584

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych: Dirk Meißner (meissner@berg-moll.com), Berg & Moll Rechtsanwälte Avocats, Kurfürstendamm 194, D-10707 Berlin, Niemcy.

2. Gromadzenie danych ogólnych i plików logowania

a) Wizyta użytkownika na naszej stronie internetowej

Gromadzimy szereg ogólnych danych i informacji, gdy użytkownik lub zautomatyzowany system wywołuje stronę internetową www.berg-moll.com. Te ogólne dane są tymczasowo przechowywane w plikach logowania serwera.

Możemy gromadzić:

Adres IP użytkownika,
datę i godzinę dostępu do strony internetowej,
nazwę i odwiedzany adres URL
stronę internetową, z której system uzyskujący dostęp dociera do naszej strony internetowej,
typy, wersje i języki używanych przeglądarek.
Informacje te są potrzebne do prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, optymalizacji treści naszej strony internetowej, zapewnienia długoterminowego utrzymania naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku cyberataku. Anonimowe dane z plików logowania serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

Zgodnie z Art. 6(1) lit. f RODO przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wyżej wymienionych celów, a zatem uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Usuwamy dane, o ile nie są one już niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

b) Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej

Użytkownik może również skontaktować się z nami, korzystając z adresów e-mail wskazanych na naszej stronie internetowej. Jeśli wyślesz do nas wiadomość e-mail, zachowamy wszystkie dane osobowe zawarte w wysłanej do nas wiadomości e-mail (adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu itp.).

Podstawą prawną przechowywania tych informacji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 6(1) lit. a RODO, tj. użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane osobowe użytkownika zostaną usunięte po udzieleniu informacji zwrotnej lub odpowiedzi na zapytanie, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na ich przetwarzanie.

Podstawą prawną przechowywania tych informacji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 6(1) lit. a RODO, tj. użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane osobowe użytkownika zostaną usunięte po udzieleniu informacji zwrotnej lub odpowiedzi na zapytanie, chyba że użytkownik życzy sobie naszej pomocy w konkretnej sprawie lub posiada swoje dane osobowe w naszej bazie danych kontaktowych. W takim przypadku dane są przekazywane upoważnionym pracownikom Berg & Moll.

3. Przekazywanie danych osobowych

Przesłane nam dane będą przekazywane upoważnionym pracownikom Berg & Moll, a w razie potrzeby, w celu gromadzenia danych, naszym usługodawcom.

4. Prawa użytkownika

W przypadku przetwarzania danych osobowych użytkownika RODO zapewnia mu specjalne prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o danych, które przechowujemy na jego temat, prawo do sprostowania danych, jeśli są one nieprawidłowe, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub zablokowania przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 15-21 RODO). 15-21 RODO), a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art. 7 RODO), prawo do wydania instrukcji dotyczących danych pośmiertnych (francuska ustawa o ochronie danych) oraz prawo do złożenia skargi do właściwego organu regulacyjnego ds. ochrony danych (art. 77 RODO).

5. Prawo do sprzeciwu

Jeśli użytkownik chce skorzystać ze swoich praw lub ma pytania dotyczące swoich danych osobowych lub naszej polityki ochrony danych, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (meissner@berg-moll.com) lub poczty tradycyjnej (Kurfürstendamm 194, D-10707 Berlin, Niemcy).

6. Korzystanie z plików cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje tymczasowe i stałe pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej podczas odwiedzania naszej witryny. Za pomocą plików cookie zapewniamy użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi. Za pomocą plików cookie można zoptymalizować informacje i oferty na naszej stronie internetowej. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznawać użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej, który korzysta z plików cookie, nie musi np. wprowadzać danych dostępu za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do strony internetowej, ponieważ jest to przejmowane przez stronę internetową, a plik cookie jest w ten sposób przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Ponadto używamy plików cookie, aby pomóc nam analizować wykorzystanie i wydajność naszej strony internetowej i usług. Z tego powodu prosimy użytkowników o zaakceptowanie naszej polityki dotyczącej plików cookie przy pierwszym wejściu na naszą stronę internetową.

Cele te służą jako uzasadnione cele zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Użytkownik może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia przeglądarki internetowej. W ten sposób można również trwale odmówić ustawienia plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jeśli jednak użytkownik dezaktywuje ustawienia plików cookie w swojej przeglądarce internetowej, może nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

Większość przeglądarek umożliwia odrzucanie plików cookie i ich usuwanie.

Dodatkowe informacje dotyczące plików cookie można znaleźć w informacjach dotyczących korzystania przez nas z narzędzi analitycznych (7).

7. Narzędzia analityczne

Wymienione poniżej i wykorzystywane przez nas narzędzia analityczne są przeprowadzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6 (1) lit. f RODO. Dzięki stosowanym środkom analizy chcemy zapewnić, że nasza strona internetowa jest zaprojektowana tak, aby spełniała potrzeby użytkowników i była stale optymalizowana. Z drugiej strony używamy narzędzi analitycznych do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty dla użytkowników. Interesy te należy uznać za uzasadnione w rozumieniu wyżej wymienionego rozporządzenia.

Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć w narzędziach analitycznych wymienionych poniżej.

a) Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google, Inc („Google”). Google Analytics wykorzystuje „pliki cookie”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób korzystania z niej przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP użytkownika zostanie skrócony na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie najpierw przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google wykorzysta te informacje w imieniu operatora tej witryny w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia im innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adres IP, który przeglądarka użytkownika przekazuje w ramach Google Analytics, nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny może nie być możliwe. Użytkownik może również zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics ze skutkiem na przyszłość, pobierając i instalując Google Analytics Opt-out Browser Addon dla swojej obecnej przeglądarki internetowej: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

b) Matomo

Używamy również oprogramowania open source Matomo do analizy i statystycznej oceny korzystania z witryny. W tym celu wykorzystywane są pliki cookie (patrz punkt 6). Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania ze strony internetowej są przesyłane na nasze serwery i podsumowywane w pseudonumerycznych profilach użytkowników. Informacje te są wykorzystywane do analizy korzystania ze strony internetowej i zapewnienia odpowiedniego projektu naszej strony internetowej.

Informacje te nie są przekazywane stronom trzecim.

W żadnym wypadku adres IP nie zostanie powiązany z innymi danymi dotyczącymi użytkownika. Adresy IP są anonimowe (maskowanie adresów IP).

Twoja wizyta na tej stronie jest obecnie rejestrowana przez Matomo Webanalyse. Kliknij tutaj, aby Twoja wizyta nie była już rejestrowana.

8. Wtyczki mediów społecznościowych

Korzystamy z wtyczek społecznościowych („wtyczek”) na naszej stronie internetowej dostarczanych przez sieci społecznościowe (Linkedin, Instagram itp.) na podstawie naszych uzasadnionych interesów w celu zapewnienia większego rozgłosu naszej kancelarii prawnej (działania marketingowe) za pośrednictwem naszej strony internetowej, zgodnie z definicją w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6(1) lit.f RODO. Wtyczki są oznaczone logo firmy.

Jeśli użytkownik otworzy stronę naszej witryny internetowej w przeglądarce internetowej zawierającej taką wtyczkę, przeglądarka internetowa utworzy bezpośrednie połączenie z serwerami odpowiedniego dostawcy w danym kraju. Włączając wtyczkę, dostawca otrzymuje co najmniej informację, że użytkownik odwiedził określoną stronę w naszej witrynie internetowej, a być może także inne informacje, które ujawnia przeglądarka internetowa lub urządzenie, z którego użytkownik korzysta. Zawartość wtyczki jest ładowana przez przeglądarkę internetową użytkownika bezpośrednio od dostawcy i włączana do naszej witryny internetowej. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany i zalogowany u danego dostawcy, jego wizyta może również zostać przypisana do jego konta użytkownika.

W przypadku interakcji z wtyczką przeglądarka użytkownika przesyła te informacje bezpośrednio do dostawcy, gdzie są one zapisywane i, w stosownych przypadkach, dalej wykorzystywane i publikowane.

Nie mamy wpływu na zakres danych, które sieci społecznościowe rejestrują za pomocą tych wtyczek, dlatego informujemy użytkowników na podstawie posiadanej przez nas wiedzy.

Jeśli użytkownik nie chce, aby dostawca gromadził jego dane za pośrednictwem naszej strony internetowej, musi dezaktywować wtyczki w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli użytkownik chce uniknąć powiązania z istniejącym kontem użytkownika, musi wylogować się przed wizytą na naszej stronie internetowej. Odwiedzając naszą stronę internetową, użytkownik wyraża zgodę na powyższe postanowienia.

9. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przechowywanych przez nas danych osobowych przed manipulacją, częściową lub całkowitą utratą oraz przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Aktualizacja oświadczenia o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie zostało zaktualizowane w styczniu 2020 r. i może być okresowo zmieniane.

Prosimy o regularne sprawdzanie naszej strony internetowej w celu zapoznania się z najnowszą wersją naszej deklaracji prywatności, która jest dostępna tutaj.