Berg & Moll International Lawyers działa jako project manager projektów krajowych i międzynarodowych inwestorów w Niemczech, Francji i w Polsce. Dalsza działalność obejmuje współpracę z inwestorami w kontekście projektów w euroazjatyckim obszarze gospodarczym. Nacisk we wszystkich projektach kładziony jest na zrównoważony rozwój i dywersyfikację w celu zminimalizowania ryzyka inwestycji.

Obszary praktyki:

 • Zarządzanie projektami prawnymi
 • Due diligence na wczesnym etapie
 • Biznes plan
 • Strategia IP
 • Rozwój projektu
 • Analizy wykonalności
 • Finansowanie publiczne, dotacje, prawo do dotacji
 • Finansowanie
 • Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)

Berg & Moll towarzyszy również projektom infrastrukturalnym w euroazjatyckim obszarze gospodarczym, w szczególności w następujących obszarach:

 • Konwencja TIR
 • Strategia łączności UE
 • Ochrona inwestycji
 • Gwarancje inwestycyjne
 • Przepisy dotyczące handlu zagranicznego
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
 • Prawo transportowe, prawo spedycyjne
 • Import, eksport
 • Incoterms
 • Własność intelektualna