Berg & Moll International Lawyers doradza i pomaga swoim klientom w kwestiach strategicznych, operacyjnych i prawnych związanych z ich działalnością e-commerce we Francji i w Polsce lub przeznaczoną dla francuskich i polskich użytkowników Internetu.

Audyt, negocjacje i sporządzanie umów dotyczących e-commerce i działalności cyfrowej

 • Umowy sprzedaży, umowy ramowe, zmiany, warunki (T&C, EULA itp.)
 • Międzynarodowe umowy sprzedaży
 • Umowy z dostawcami usług elektronicznych
 • Umowy o świadczenie usług na platformach cyfrowych
 • Umowy dotyczące pośrednictwa technicznego i usług medialnych
 • Umowy dotyczące praw własności intelektualnej, licencji, wykupu, pracy najemnej
 • Umowy o transfer nazwy domeny
 • Umowy o korzystanie z oprogramowania
 • Przeniesienie bazy danych i umowy licencyjne
 • Postanowienia dotyczące usług komputerowych
 • Umowy dystrybucji on-line
 • Warunki płatności on-line

Prawo konsumenckie i prawo konkurencji

 • Regulacje B2B, B2C i C2C
 • Nieuczciwa konkurencja
 • Praktyki antykonkurencyjne
 • Reklama porównawcza
 • Odmowa dostawy
 • Sprzedaż wiązana pod przymusem
 • Nieuczciwe warunki
 • Płatności on-line

Dane osobowe: ochrona danych i przepisy dotyczące ochrony informacji

RODO, „bezpieczna przystań”, pliki cookie, zarządzanie systemem danych osobowych, raportowanie itp.

Zarządzanie prawne w e-marketingu i komunikacji cyfrowej

 • Prawa do znaków towarowych i PWI
 • Strategia marketingu cyfrowego
 • E-marketing
 • Marketing urządzeń mobilnych
 • Marketing aplikacji
 • Komunikacja w sieciach społecznościowych

Internet i zawartość stron internetowych

 • Projektowanie stron internetowych
 • Prawa autorskie
 • Prawa do zdjęć
 • Prawa do plików graficznych
 • Naruszenia praw autorskich
 • Zezwolenie na korzystanie z wizerunku modela
 • Hiperłącza
 • Licencjonowanie
 • Tantiemy
 • Praca najemna
 • Wykupy
 • Filmy wideo
 • Blogi
 • Prawo prasowe i zniesławienie

Strategiczne i prawne zarządzanie mediami cyfrowymi i internetowymi

Zarządzanie ryzykiem: strategia medialna, mierniki wydajności, narzędzia zarządzania itp.

Przenoszenie praw związanych z technologiami cyfrowymi

W kwestiach księgowych i podatkowych Berg & Moll International Lawyers odwołuje się do sieci ekspertów z międzynarodowym doświadczeniem, oferując zintegrowane rozwiązania.