Prawo Biznes Projekty

INTERNATIONAL

Międzynarodowe prawo handlowe

Pomoc strategiczna, operacyjna i prawna w zakresie niemieckiego, francuskiego, polskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego: prawo handlowe, prawo spółek, fuzje i przejęcia, prawo pracy, międzynarodowe prawo prywatne, prawo UE.

Prawo budowlane i nieruchomości

Projekty inwestycyjne dotyczące nieruchomości w Niemczech: publiczne i prywatne prawo budowlane, zarządzanie umowami, projekty kondominium, najem komercyjny i mieszkaniowy oraz prawo nieruchomości.

Inwestycje & finansowanie

Projekty infrastrukturalne i logistyczne w Niemczech, Francji, Polsce oraz w euroazjatyckim obszarze gospodarczym, prawne zarządzanie projektami, due diligence na wczesnym etapie, dotacje, transport.

E-commerce i działania w środowisku cyfrowym

Audyt, negocjacje i sporządzanie umów dotyczących e-commerce i działalności cyfrowej; prawo konsumenckie i prawo konkurencji; dane osobowe: prawo ochrony danych osobowych i informacji; zarządzanie prawne w e-marketingu i komunikacji cyfrowej; treści internetowe i strony internetowe; zarządzanie strategiczne i prawne mediami cyfrowymi i internetowymi; przenoszenie praw związanych z technologiami cyfrowymi.

Międzynarodowe prawo rodzinne,
dziedziczenie i sukcesja przedsiębiorstw

Małżeństwo, rozwód, ustawowe dostosowanie praw emerytalnych, alimenty, opieka, adopcja; testament, umowa testamentowa, planowanie spadkowe, prawo podatkowe; strategia, audyt prawny, analiza ryzyka sukcesji biznesowej.

Międzynarodowe prawo sztuki

Niemieckie, francuskie i międzynarodowe prawo sztuki: pomoc prawna związana z tworzeniem, komercjalizacją i licencjonowaniem dzieł, a także z dystrybucją obiektu sztuki lub dzieła sztuki na rynku sztuki; ochrona dóbr kultury; prawa autorskie, prawa osobiste

Spory sądowe i ADR

Spory cywilne i handlowe, międzynarodowe spory sądowe, windykacja należności, arbitraż, mediacja.

Crédits image : MINIMA | MAXIMA by MARC FORNES / THEVERYMANY