Berg & Moll International Lawyers doradza, pomaga i reprezentuje swoich klientów w sporach prawnych w Niemczech, Polsce i na arenie międzynarodowej.

Reprezentacja w sporach prawnych przed sądami cywilnymi i gospodarczymi

Postępowania w trybie pilnym

Postępowanie uproszczone, środki tymczasowe itp.

Procedura z udziałem biegłego

Wady, odpowiedzialność za produkt itp.

Międzynarodowe spory sądowe i windykacja należności

Bruksela I, Bruksela I bis, postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, Konwencja z Lugano, Konwencja haska, Bruksela IIa itp.

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń zagranicznych

Exequatur, Europejski Tytuł Egzekucyjny itp.

Przymusowe wykonanie orzeczeń

Alternatywne metody rozwiązywania sporów

Arbitraż – finansowanie przez stronę trzecią, mediacja

Berg & Moll International Lawyers odpowiada na potrzeby swoich klientów w kontekście transnarodowym lub wielonarodowym i ściśle współpracuje z zagranicznymi kancelariami prawnymi (w szczególności w Azji, Europie Środkowej i Wschodniej, Szwecji, USA, Holandii, Szwajcarii itp.)