Berg & Moll International Lawyers doradza i reprezentuje swoich klientów we wszystkich kwestiach krajowego i międzynarodowego prawa rodzinnego, prawa spadkowego i sukcesji biznesowej.

Niemieckie i międzynarodowe prawo rodzinne

Berg & Moll International Lawyers specjalizuje się w niemieckim i międzynarodowym prawie rodzinnym. Naszą ekspertyzę wzmacnia międzykulturowe doświadczenie i znajomość języków obcych. Dzięki tym cechom i naszej wyjątkowej empatii wobec delikatnych kwestii, w gronie naszych klientów znajdują się również osoby szczęśliwie rozwiedzione. Oferujemy wsparcie prawne w następujących obszarach specjalizacji:

Małżeństwo, separacja, rozwód

  • Niemieckie i międzynarodowe intercyzy, umowy o separacji i ugody rozwodowe, Rozporządzenie (UE) 2016/1103 (małżeńskie ustroje majątkowe), Rozporządzenie (UE) 2016/1104 (skutki majątkowe zarejestrowanych związków partnerskich)
  • Ustanie małżeństwa lub związku osób tej samej płci w wyniku rozwodu, unieważnienia, separacji lub śmierci
  • Rozwody międzynarodowe, Rozporządzenie (UE) 1259/2010 (Rozporządzenie Rzym III), Rozporządzenie (UE) 2201/2003 (Rozporządzenie Bruksela IIa)

Małżeńskie prawo majątkowe

Majątek gospodarstwa domowego, nieruchomości

Ustawowe regulacje uprawnień emerytalnych

Rozliczenie należności

Alimenty

Małżeństwo i rozwód, alimenty, ugody, korekty, usuwanie tytułów, międzynarodowe wykonywanie nakazów, Rozporządzenie (UE) 2201/2003 (Rozporządzenie Bruksela IIa)

Opieka nad dzieckiem

Pobyt, szczepienie, zapisanie do szkoły, zmiana szkoły, Rozporządzenie (UE) 2201/2003 (Rozporządzenie Bruksela IIa)

Prawo do odwiedzin

Różne modele kontaktów i dostępu

Uznanie ojcostwa, kwestionowanie ojcostwa

Niemieckie i międzynarodowe adopcje małoletnich i dorosłych, prawo do nazwiska

Pełnomocnicy ds. opieki zdrowotnej, opieka nad pacjentem

Niemieckie i międzynarodowe prawo spadkowe

Berg & Moll International Lawyers specjalizuje się w niemieckim i międzynarodowym prawie spadkowym. Pomagamy naszym klientom we wszystkich kwestiach związanych z prawem spadkowym, w szczególności w następujących obszarach:

Testamenty

Sporządzanie testamentów, ich korekta i odwołanie

Umowy testamentowe

Planowanie majątkowe

Umowy przeniesienia majątku i intercyzy

Rozstrzyganie kwestii dotyczących wspólnego dziedziczenia i sporów z tym związanych

Spory spadkowe

Spory sądowe i ugody pozasądowe

Dochodzenie lub uniemożliwianie ustawowych udziałów w dziedziczeniu ustawowym

Stwierdzenie nabycia spadku w drodze dziedziczenia ustawowego lub testamentowego

Podważanie i wykonywanie testamentów

Pełnomocnicy ds. opieki zdrowotnej, postanowienia pacjenta

Prawo dotyczące podatku od spadków

Darowizna inter vivo

Sprawy spadkowe ze scenariuszami wyjazdowymi, Rozporządzenie spadkowe (UE) 650/2012

Administrowanie spadkami

Sukcesja przedsiębiorców

Berg & Moll International Lawyers jest innowacyjna, wrażliwa i elastyczna w doradzaniu klientom w zakresie sukcesji przedsiębiorców (planowanie czasu, definiowanie rozwiązań itp.) Nasza wiedza specjalistyczna obejmuje w szczególności następujące obszary usług:

  • Strategia, audyt prawny, analiza ryzyka
  • Prowadzenie negocjacji
  • Finansowanie
  • Wykup menedżerski (MBO), zarządzanie zewnętrzne
  • Leasing, wynajem, fundusze powiernicze itp.
  • Restrukturyzacja

Berg & Moll Rechtsanwälte Avocats ma dostęp do sieci ekspertów w dziedzinie podatków i administracji biznesowej. Pomożemy Ci znaleźć indywidualne i odpowiednie rozwiązania.