Informacje prawne

Niniejsza strona jest dostępna pod następującym adresem URL www.berg-moll.com.

Niniejsza strona została opublikowana przez Berg & Moll International Lawyers

 • Claudia von Selle, Rechtsanwältin, Tel: +49 30 322925-20; Fax: +49 30 322925-22
  vonselle@berg-moll.com
 • Dirk Meißner, Rechtsanwalt, Tel: +49 30 322925-50, Fax: +49 30 322925-55
  meissner@berg-moll.com
 • Dr. Lutz-Peter Gollnisch, Rechtsanwalt, Tel: +49 30 322925-30, Fax: +49 30 322925-33
  gollnisch@berg-moll.com
 • Dr. jur. Daniel Fingerle, Rechtsanwalt, Tel: +49 30 322925-60, Fax: +49 30 322925-66
  fingerle@berg-moll.com
 • Verena Moll, Rechtsanwältin/Avocat à la Cour, Tel: +33 1 88610468, Fax: +33 1 82281912
  moll@berg-moll.com
 • Dr. Antje Luke, Rechtsanwältin/Avocat à la Cour, Tel: +33 1 88610468, Fax: +33 1 82281912
  luke@berg-moll.com
 • Dr. Michał Roszak, Radca prawny, Tel: +48 515 470 584

Kurfürstendamm 194
D-10707 Berlin, Niemcy
Tel: +49 30 3229250

4, Avenue Hoche
F-75008 Paryż, Francja
Tel: +33 1 88610468

Piękna 28/34 lok. 7
PL-00573 Warszawa, Polska
Tel : +48 515 470 584

Wewnątrzwspólnotowe numery VAT:

 • Claudia von Selle: DE 218799586
 • Dirk Meißner: DE 305462599
 • Dr. Lutz-Peter Gollnisch: DE 138869373
 • Dr. jur. Daniel Fingerle: DE 252751616
 • Verena Moll: FR 67410389332
 • Dr. Antje Luke: FR 26421361635
 • Dr. Michał Roszak: PL7792163832

Dyrektorzy publikacji i osoby odpowiedzialne za informacje przekazywane na stronie

Claudia von Selle, Rechtsanwältin, Dirk Meißner, Rechtsanwalt, Dr. Lutz-Peter Gollnisch, Rechtsanwalt, Dr. jur. Daniel Fingerle, Rechtsanwalt, Verena Moll, Rechtsanwältin / Avocat à la Cour, Dr. Antje Luke, Rechtsanwältin / Avocat à la Cour, Dr. Michał Roszak, Radca prawny

Ta strona jest hostowana przez następującą firmę

STRATO AG
Pascalstraße 10
D-10587 Berlin, Niemcy
Tel: +49 30 3001460

Projektowanie stron internetowych

Tworzenie i projektowanie stron internetowych
www.web-devdesign.com

Zdjęcia

MINIMA | MAXIMA by MARC FORNES / THEVERYMANY

Warunki korzystania z witryny

 • Prawa własności intelektualnej

Niniejsza strona i każdy z jej elementów składowych stanowią wyłączną własność intelektualną Berg & Moll International Lawyers.

Użytkownicy nie są upoważnieni do powielania, wykonywania, modyfikowania lub tłumaczenia niniejszej strony i poszczególnych jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Berg & Moll International Lawyers.

W drodze odstępstwa od poprzednich paragrafów, Berg & Moll International Lawyers upoważnia użytkowników do pobierania dokumentów, będących własnością firmy, które zostały udostępnione użytkownikom.

Każdy krótki cytat musi zawierać tytuł dokumentu lub cytowanej strony, nazwisko jego autora oraz, jeśli ma to zastosowanie, datę i numer publikacji cytowanego dokumentu.

 • Korzystanie z witryny

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej są dostarczane użytkownikom wyłącznie w celach informacyjnych. Nie powinny być one wykorzystywane jako substytut konsultacji prawnej i nie stanowią profesjonalnej porady prawnej.

Berg & Moll International Lawyers dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jakość i wiarygodność informacji na swojej stronie internetowej. Witryna jest jednak dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych bez gwarancji ważności, kompletności lub aktualności. W związku z tym odwiedzający przyjmuje do wiadomości, że korzysta z takich informacji wyłącznie na własne ryzyko.

 • Wyłączenie odpowiedzialności

Berg & Moll International Lawyers w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z wykorzystania przez jakiegokolwiek użytkownika danych, informacji lub publikacji dostępnych lub możliwych do pobrania ze strony.

Berg & Moll International Lawyers nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści dostępne za pośrednictwem linków hipertekstowych opublikowanych na stronie lub plików, które można pobrać ze strony lub stron dostępnych za pośrednictwem linków hipertekstowych opublikowanych na stronie.

 • Instalacja linków hipertekstowych

Wszystkie linki do niniejszej witryny muszą mieć uprzednią pisemną zgodę wydawcy.

 • Rechtsanwalt /Avocat à la Cour/Radca prawny

Przepisy regulujące wykonywanie zawodu adwokata w Niemczech („Rechtsanwalt”) są następujące:

 • Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)
 • Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA)
 • Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)
 • Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Gemeinschaft (CCBE)

Z przepisami tymi można zapoznać się na stronie Federalnej Izby Adwokackiej (BRAK) pod następującym adresem: http://www.brak.de.

Przepisy regulujące zawód adwokata we Francji („Avocat”) są następujące:

 • Act n°90-1259 of 31 December 1990 modifying the act n°71-1130 of 31 December 1971, Decree n°91-1197 of 27 November 1991
 • Decree n°2005-790 of 12 July 2005

Z przepisami tymi można zapoznać się na stronie internetowej Conseil National des Barreaux pod następującym adresem: www.cnb.avocat.fr.

Przepisy regulujące wykonywanie zawodu radcy prawnego w Polsce („Radca prawny”) są następujące:

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych

Z przepisami tymi można zapoznać się na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych pod następującym adresem: https://obsil.kirp.pl/akty-prawne/

 • Modyfikacje

Berg & Moll International Lawyers zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego dokumentu w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. W związku z tym zaleca się, aby użytkownik regularnie zapoznawał się z jego treścią.